För oss på Adapter Copy är det jätteviktigt att vara helt transparenta med hur vi arbetar, samlar in personuppgifter, hur vi prissätter, vilka villkor som gäller när vi ingår avtal med dig som kund samt hur vi behandlar den information, se denna Integritetspolicy och vår Cookiepolicy, vi samlar in om dig som besökare av vår webbplats, som användare och som kund. Innan du lägger din beställning hos oss är det viktigt att du läser våra Köpvillkor & Avtalsvillkor. Så för din egen skull, och för vår, läs först så slipper du eventuella överraskningar efter. Tack på förhand.


 

Integritetspolicy GDPR

 

Adapter Copy är en webbaserad tjänst som ägs av och drivs av Adapter Media, Copyright © 2013-2021, org.nr. 730405-7800, Lillbovägen 59, 941 66 Piteå. Adapter Media är registrerat hos Bolagsverket i Sverige sedan 2013. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför Adapter Media och därmed Adapter Copy i enlighet med GDPR behandlar personuppgifter och använder cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning GDPR. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Adapter Copy.

1 Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring "Integritetspolicy" beskriver hur Adapter Copy som en del av Adapter Media, org. nr 730405-7800, Lillbovägen 59, 941 66 Piteå, e-mail: admin@adaptercopy.se, Adapter Copy/Adapter Media samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Adapter Copy ingår avtal med kund som köper tjänster, digital produkt eller fysisk produkt av Adapter Copy. Integritetspolicyn gäller även för besökare till Adapter Copys webbplatser och sociala medier.

 

2 Definitioner

När Adapter Media, Adapter Media/Adapter Copy, Adapter Copy, "Vi", "Oss" ,"Våra" anges refereras till Adapter Copy och övriga verksamheter inom Adapter Media. När "Användare", "Användarinformation" "Du", "Din", "Beställaren", "Kunden" används refereras till dig som i egenskap av Företagare, Konsument, Besökare, Användare köper produkt eller tjänst hos Adapter Media övriga verksamheter inom Adapter Media. Integritetspolicyn gäller även för Besökare till och Användare av Adapter Copys webbplatser och sociala medier.

2.1 Vad är en Personuppgift?

En Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk, levande person. Personuppgifter kan exempelvis vara: namn, e-postadress, telefonnummer, foto, ljudupptagning och ip-nummer.

Behandling av personuppgifter är ett samlingsbegrepp för exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning av olika typer av personuppgifter.

 

3 Personuppgiftsansvarig

Denna policy avseende integritet och marknadsföring "Integritetspolicy" beskriver hur Adapter Copy som en del av Adapter Media, org. nr. 730405-7800, Lillbovägen 59, 941 66 Piteå, e-mail: admin@adaptercopy.se samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Adapter Copy/Adapter Media ingår avtal med kund som köper tjänster, digitala produkter och fysiska produkter av Adapter Copy. Integritetspolicyn gäller även för besökare på Adapter Copys webbplatser.

3.1 Adapter Copy som Personuppgiftsansvarig

Adapter Copy är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3.2 Adapter Copy som Personuppgiftsbiträd

Adapter Copys kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in och delger Adapter Copy och/eller lagrar i de tjänster kunden använder under Adapter Copys försorg. Exempelvis formulär, bilder, text, etc mot kundens målgrupp som innehåller personuppgifter (till exempel namn, mail och telefonnummer). Adapter Copys roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. Det krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal för alla kunder till oss som anlitar oss som biträde.

3.3 Kund som Personuppgiftsansvarig

Om du delger personuppgifter genom att till exempel ge anlitad webbmaster, leverantörer, kunder, medlemmar inloggning till er webbplats, är det viktigt att du säkerställer att de inte delges åtkomst till era personuppgifter - alternativt att du skriver biträdesavtal med dessa. Detta är viktigt för dig som kund att vara medveten om och du som personuppgiftsansvarig behöver se till att du har ett biträdesavtal med instruktioner till dessa.

 

4 Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

4.1 För dig som är kund till Adapter Copy

I huvudsak behandlar Adapter Copy dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom förbereda och leverera de digitala och fysiska produkter du har köpt av oss
 • Administrera och moderera aktivitet och medlemskap i community eller kundklubb
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Adapter Copys och utvalda samarbetspartners tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler
 • Bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner; Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster

4.2 För dig som är besökare till vår webbplats

Cookies lagras lokalt på budgetwebb.se. Se mer under sektionen Cookiepolicy. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • När du fyller i ett formulär
 • Du startar ett telefonmöte
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster
 • Du lämnar över dina personuppgifter vid ansökan om praktik, frilansuppdrag eller anställning
 • På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis via anmälan till utbildning, event och seminarium

Utöver uppräkningen ovan behandlar Adapter Copy personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

 • Tillhandahålla specialerbjudanden
 • Möjliggöra ditt medlemskap i kundklubb eller community
 • Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudan via telefon, post, e-post samt SMS/MMS

 

5 När behandlar Adapter Copy dina personuppgifter?

5.1 När lagrar vi informationen?

Adapter Copy samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, engagerar dig på vår community, söker praktik, frilansuppdrag eller anställning, när du deltar på ett event Adapter Copy anordnar eller på annat sätt har kontakt med Adapter Copy. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster, produkter, söker tjänst eller på att sätt behöver kommunicera med oss krävs för att du ska kunna ingå avtal med Adapter Copy och för att vi ska kunna tillhandahålla sina tjänster, erbjudanden och övriga förpliktelser gentemot er.

5.2 Hur vi samlar vi in informationen 

Genom de uppgifter ni lämnar till oss vid beställning, söker jobb, fyller i kontaktformulär, engagerar vig i vår community eller besöker hemsidan i form av cookies. Läs mer om Cookie under sektionen Cookiepolicy.

6 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

6.1 För dig som är kund tillAdapter Copy

De personuppgifter Adapter Copy samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster och produkter är:

 • Juridisktnamn och identifikationsnummer (organisationsnummer)
 • Kontopersonsnamn
 • Adresser, besök och faktureringsadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Adapter Copy webbplats

6.2 För dig som är besökare till vår webbplats

De personuppgifter Adapter Copy samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Budgetwebbs webbplats Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg, community och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till.


7 Var behandlar Adapter Copy dina uppgifter?

Adapter Copy behandlar i möjligaste mån dina personuppgifter inom Sverige och därefter EU och EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein) då dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. (Eftersom det inte finns några generella regler som ger motsvarande garantier utanför EU och EES så får sådan överföring endast ske i följande situationer: Beslut om adekvat skyddsnivå; Lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser, BCRs; Särskilt tillstånd av Datainspektionen; Samtycke eller i andra särskilt angivna situationer; Överföring vid enstaka tillfällen.)

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, e-postadresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter. Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt CMR samt e-postprogram.8 Hur skyddar Adapter Copy dina personuppgifter

Adapter Copyhar i första hand slutna system och har i övrigt vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Konsulter och anlitad frilansare hos BudgetWebb är skyldiga att följa BudgetWebbs regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy. Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, e-postadresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter. Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt CMR samt e-postprogram.


9 Delar BudgetWebb dina uppgifter med någon Tredje part?

Adapter Copy kan komma att dela dina personuppgifter med antingen ett personuppgiftsbiträde eller ett företag, så kallade "Tredje part", som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det är endast om det är nödvändigt som vi delar dina uppgifter med ett personuppgiftsbiträde. Våra personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig då bland annat att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Adapter Copy har tredjepartslösningar med ekonomi, transporter, marknadsföring, kommunikation och hosting. Adapter Copy väljer i möjligaste mån inhemska leverantörer och samarbetspartners. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med självständiga personuppgiftsansvariga om lag så kräver, exempelvis statliga myndigheter (polis, skatteverket m.m.), företag som ombesörjer allmänna varutransporter och företag som erbjuder betallösningar.

 

9.1 Försäljning av personuppgifter

Adapter Copy kommer, under inga omständigheter, att sälja dina personuppgifter. Adapter Copy köper inte heller in adressuppgifter eller andra personuppgifter.


10 De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Adapter Copy ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Adapter Copy baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

10.1 Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att få information från oss, beställning eller vid förfrågningar om tjänster och produkter samt beställning/köp av våra tjänster och produkter godkänner du och samtycker till att Adapter Copy behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Adapter Copy. I sådant fall kommer Adapter Copy inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till. Se utförligt under §12


10.2 Fullgöra avtalet

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för angelägenheter kring ditt köp av produkt samt genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Adapter Copy samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

10.3 Rättsliga förpliktelser

Personuppgifter kommer att lämnas ut av Adapter Copy om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Adapter Copys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Intresseavvägning

En del av den behandling av personuppgifter som Adapter Copy utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, viss region etc. Adapter Copy behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

10.5 Brexit

Med anledning av utträdet ur EU kommer Storbritannien inte längre att tillämpa dataskyddsförordningens bestämmelser vid behandling av personuppgifter, och kommer framöver att betraktas som ett tredjeland vad gäller överföring av personuppgifter från EU. Av det handels- och samarbetsavtal som slöts den 24 december 2020 följer däremot att överföringar av personuppgifter från EU till Storbritannien kommer att tillåtas under en ytterligare övergångsperiod på upp till sex månader från och med den 1 januari 2021. Under övergångsperioden kommer överföringar till Storbritannien inte att betraktas som överföringar till tredjeland, förutsatt att Storbritannien under denna tid samordnar tillkommande åtgärder gällande dataskydd med de regleringar som gäller inom EU.

Vad som händer efter övergångsperiodens slut är ännu inte fastställt. Adapter Copy följer utvecklingen och uppdaterar denna Integritetspolicy samt informerar när vi ändrar användning baserad på ny relevant information.


10.6 Schrems II

Enligt en dom från EU-domstolen 16 juli 2020 är Privacy Shield inte längre giltigt. ”Privacy Schield” var en certifieringsmekanism, som möjliggjorde överföringar från EU till mottagare i USA som anslutit sig till Privacy Shield. Det innebär att överföringar inte längre kan göras lagligt med stöd av Privacy Shield. Om en överföring av personuppgifter till USA endast har Privacy Shield som grund är den därmed ogiltig. Komplexit består dock i två delar, dels tekniska frågetecken kring hur företag som främst “Big 5” (de största berörda aktörerna inom tech-branschen: Google, Facebook, Apple, Microsoft och Amazon) ska hantera detta och dels exakt vilka uppgifter som ska anses som personuppgifter.

Dessa företag äger grunden och har tillgång till stora mängder personuppgiftsdata och data vilket gör att även om man väljer europeiska huvudleverantörer så kan dessa företag ha verktyg och lösningar som fungerar som underleverantörer. Dessa företag måste nu se över sina verktyg och klargöra vilka tekniska åtgärder som kan göras i dem för att kunna uppfylla de nya kraven och därmed kunna fortsätta använda dem.

Vad Adapter Copy anbelangar innebär det att vi tillsvidare har valt bort användande av Googles verktyg, Facebook-pixel och nyhetsbrevsverktyget Mailchimp. Adapter Copy följer utvecklingen och uppdaterar denna Integritetspolicy samt informerar när vi ändrar användning baserad på ny relevant information.


11 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

11.1 Behov

Adapter Copy sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet (i huvudsak fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund, prenumerant av nyhetsbrev, deltagare i vår community), eller så länge som krävs enligt lag. Om du exempelvis prenumererar på något av våra nyhetsbrev eller deltar i vår community, sparar vi din e-postadress så länge som du väljer att vara aktiv/prenumerant. Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet raderas uppgifterna om dig. Personuppgifter i allmänna handlingar behandlas enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas i mellan två år och för all framtid i våra arkiv.12 Begäran om bortagning

Adapter Copy sparar personuppgifter så länge du inte själv begär att vi skall ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

12.1 Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter.

 • Rätten till tillgång
  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätten till rättelse och återkallande av samtycke
  Du har rätt att begära att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att när du vill återkalla ett lämnat samtycke.
 • Rätten till radering
  Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål för vilket de samlades in.
 • Rätten till begränsning av dina personuppgifter
  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Rätten att invända mot behandling
  Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

12.2 Undantag

Det kan finnas bestämmelser i annan lagstiftning som gäller framför dataskyddslagstiftningen, vilket innebär att vissa rättigheter kring behandling av personuppgifter inte tillämpas fullt ut. Till exempel har vi ingen möjlighet att radera dina uppgifter när reglerna om arkivering av allmänna handlingar träder in.

12.3 Rättelser till tredje part

Adapter Copy kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt §9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.4 Invändning mot direktmaknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till admin@adaptercopy.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.13 Ändring av Adapter Copys Integritetspolicy

Adapter Copyförbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy av eget gottfinnande eller på laglig grund. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Vid ändringar av större omfattning kommer vi, med rimlig varsel, underrätta dig via e-post.

14 Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till admin@adaptercopy.se eller Adapter Media, Lillbovägen 59, 941 66 Piteå.

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-01-07