Snart kan du läsa mer om vikten av att skriva inkluderande

Inkluderande kommunikation 

Nå fler med inkluderande och normkritisk kommunikation

 

Inkludera mera & attrahera flera

Inkluderande kommunikation är en självklarhet för ett modernt företag. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp med en normkritisk granskning av dina texter, inte minst dina webbtexter, platsannonser och kundkontakt. Speglar ditt företags texter och bilder det samhälle som är verkligheten eller lever din företagskommunikation i en annan tid?

Företag som tar inkludering på allvar är professionella och attraktiva företag, både för kunder och för anställda. Låt oss hjälpa dig att vidga normen och bredda kommunikationen så att fler känner sig inkluderade oavsett oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsvariation. 

 
 
 
Därför behöver ditt företag inkluderande kommunikation
  • Fler känner sig informerade
  • Fler känner sig representerade
  • Fler känner sig attraherade
  • Fler kan ta till sig informationen
  • Du får perspektiv
  • Du når fler i din målgrupp
  • Besökarnas förtroende ökar
  • Företaget upplevs modernt och omedvetet
  • Ditt varumärke stärks

 
 
 

"En dikt som erbjuder en enda tolkningsmöjlighet är inte en dikt utan en skylt."

Bo Carpelan