Tillgänglighet

Text som fler kan läsa

Var inte så säker att dina ögon ser vad mina gör.

August Strindberg

Våra verk

Bra kontrast mellan text och bakgrund är viktigt för läsbarheten, särskilt för personer med nedsatt synförmåga.https://www.samlogic.com/articles/pdf/hur-skriva-lattlasta-nyhetsbrev.pdf

Dessutom skriver jag nyhetsbrev som är anpassade för de flesta mottagare. inkluderande, lättläst och tillgängligt

Skapa en lättläst layout

Att skapa en lättläst layout

Publicerad: torsdag 16 maj 2019 Skriven av:

Utgångspunkten i att skriva texter är att du ska vara enkel och tydlig och helst ska du inte använda dig av onödiga krusiduller. I Sverige har många människor av olika anledningar nedsatt syn vilket gör det svårare för dem att läsa tryckt textmaterial. Ju läsvänligare texten är desto lättare blir det för alla att ta del av den och förstå den. I det här blogginlägget kommer du att få tips om hur du kan utforma ett textmaterial som fler kan läsa.

Typografi

Typografi står för bland annat teckensnitt, storlek, radavstånd och mellanrum.
Börjar vi med att titta på teckensnitten så finns det otroligt många att välja mellan, vilken är den mest läsbara?

Teckensnitt

När du väljer teckensnitt bör din utgångspunkt vara att den är tydlig och enkel. Undvik de tunnaste typsnitten och den romantiska skrivstilen, det underlättar för många. Frågar du personer med nedsatt syn vilket typsnitt som de föredrar ligger Arial på 1: a plats. Det är även viktigt att du väljer det typsnittet som inte i vissa sammanhang kan blandas ihop med siffror. I vissa typsnitt kan siffran 1 blandas ihop med bokstaven I se liknande ut (inte i detta fallet).

Storlek & format

I många fall gillar de flesta personer med nedsatt syn att storleken på texten är lite större, oftast 14p eller större. Det är viktigt att inte fastna i storlekssiffran utan att faktiskt ta hänsyn till att läsbarheten i teckensnitten skiljer sig från varandra. I vissa sammanhang kan Arial passa bra i 12p medans Georgia passar bättre i 14p. Något att tänka på här är att undvika versaler, det blir svårare att fånga ihop bokstäverna till ord då det skapas en "staketkänsla". Kursiv stil kan också ge negativ effekt för de personerna med nedsatt syn, det är bättre att du lyfter fram specifika ord genom att använda dig utav fet stil i stället.

Radavstånd, radlängd & mellanrum

Ett rekommenderat radavstånd ska ligga på 2p större än teckensnittet. Säg att vi har en text där teckensnittet är 12p, då bör radavståndet ligga på 14p. Tittar vi på radlängden är oftast 6–13 entimeter det mest behagliga för ögat att läsa. Men glöm inte att textstorleken avgör hur långa raderna bör vara, har du en stor teckenstorlek behöver du även en längre radlängd. Knipning och kerning är två funktioner som används när vi ska reglera mellanrummet mellan bokstäverna. En alltför knip text blir oftast svår att läsa då bokstäverna sitter för tajt intill varandra. En text där bokstäverna är alltför utspridda gör det också svårt för läsaren att uppfatta var orden börjar respektive slutar. Mellanrummen får varken vara för stora eller för små. Lagom är bäst!
Portfolio

Kontrast på vanlig text och textlänkar

Gällande text är det genomgående viktigt att den färg man har på texten har tillräckligt med svärta i sig i förhållande till bakgrunden som texten ska ligga på. Om man använder sig av en ljus men intensiv blå färg på en text och förlitar sig på att färgen i sig ska få texten att synas så kan detta resultera i att en person med blindhet för blåa färgtoner endast ser texten i svartvitt. Om textens färg har en stark kontrast mot bakgrunden gör det inget men om kontrasten är svag i grunden blir texten svårläst som resultat.

Men kontrast är inte heller allt, vissa färger passar bättre på texter än andra. Färger som exempelvis gult, orange och rosa är svårlästa även för en person utan färgblindhet. Generellt sett så bör text vara i neutral gråskala och för kontrastens skull mer mot svart än vitt.

Så säkerställer ni att färgen fungerar

Det finns flera sätt att se om en färg har tillräckligt med kontrast för att leva upp till WCAG:s krav. Vi rekommenderar att man använder sig av en ”Checker”, där man fyller i hexkoden på färgen och direkt får se om den klarar testet. Contrastchecker fungerar fint för att testa detta: https://contrastchecker.com.

  • Tips: Använd aldrig enbart en färg för textlänkar. Alla textlänkar behöver, utöver en färg, någon typ av indikation på att dem är klickbara. Det kan exempelvis vara ett understreck, en ikon framför/bakom eller liknande.