Policies & Dokument

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

 

Våra verk

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Kontakta oss

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Portfolio

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

But first: ta hjälp av en företagsjurist

Behöver du hjälp att hantera innehållet i företagets vardagsjuridik bör du ta hjälp av en företagsjurist som hjälper dig med företagets juridiska frågor.  Du ansvarar själv för att dina dokuments innehåll är korrekta, Adapter Copy erbjuder endast språklig hantering.

Och genom att göra rätt från början minimerar du dessutom risken för att det uppstår kostsamma tvister längre fram.

 

Våra verk

Integritetspolicy / Privacy policy

Genom en integritetspolicy (Eng: privacy policy) beskriver ni för de personer vars personuppgifter ni behandlar (kunder, samarbetspartners osv.) varför ni behöver använda deras personuppgifter och på vilket sätt ni avser att använda dom. Ni har en skyldighet att informera om hur ni behandlar personuppgifter. Om ni inte informerar på rätt sätt innebär det att ni behandlar personuppgifter på ett olagligt sätt.

Vad är viktigt att tänka på i en integritetspolicy?

  • Informationen ska i de allra flesta fall lämnas innan ni påbörjar behandlingen personuppgifter.
  • Enkel, tydlig och tillgänglig information är inte bara ett krav utan det skapar även trygghet och tillit.
  • Data och personuppgifter är ofta viktigt för att kunna driva affären och det är därför av yttersta vikt att ni kan visa att ni säkerställer skyddet för den personliga integriteten.

Vad behöver vi göra?

  • Om ni inte har en integritetspolicy - ta fram en genom PocketLaw idag.
  • Om ni redan har en integritetspolicy - kolla om den är uppdaterad. En integritetspolicy ska uppdateras och ses över vid behov.
  • Säkerställ att er policy finns tillgänglig på er hemsida och “best practice” är att även länka till den i email signaturen.

Vanliga misstag

  • Ett vanligt misstag är att företag kopierar andra företags information. Det är bättre att inte lämna någon information alls än att lämna fel information som inte är anpassad för er verksamhet.
  • Att inte anpassa policyn till ert företag kan leda till att behandlingen är olaglig.


Kontakta oss

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

 

"Om jag kunde förena alla vetenskaper till en enda skulle det resultera i något som sedan länge finns: språket."

Juli Zehs ”Fritt fall